DUSK (HUN) Official Website

Dusk official website

Foreword

 Don't accept the existence!
Remember yourself!
Don't ever compromise!
Fight for your aim and not for the reward!
Question everything!
Find the answer to everything yourslef!
Rise over the human existence!
Find the most inner knowledge!
Let your faith and aim be always the first!
Become your most inner will itself!
See the truth behind the illusion!
 
After 16 years since its establishment Dusk has finally found that form which expresses the most that inner Darkness that lies behind everything. After 16 years of Black Metal its patterns had been thrown away, while a Darker, purer, quintessentially Satanic musical genre evolved. To close down the past an EP - which partly still has Black Metal elements - was recorded under the title of "Two Laws of Satan".

It is the time of Book Of Satan. The only and eternal aim of Dusk is the depiction and musical manifestation of the process of reaching Satan, the creation of trans estate summoned by the music, in which we are able to enter gates, and are able to reach an ability to hear His guide to Himself. Dusk follows the dark path towads Him...

His Whispering was written down from the Obscurity.
He speaks to you...you only need to hear his voice in the Chaos.
He gives you eyes to see...ears to hear...strength to fight...you only need to ask with pure heart, honestly...more than anything else.
And if you worth it, He'll speak to you.  

"The last throbbing of my heart, His whispering call..."

Előszó

Ne fogadd el a létezést!
Emlékezz önmagadra!
Soha ne alkudj meg!
A célodért harcolj és ne a jutalomért!
Mindent kérdőjelezz meg!
Mindenre magad találd meg a választ!
Emelkedj az emberi lét fölé!
Találd meg a legbelsőbb tudást!
A hited és a célod legyen mindig az első!
Válj a legbelsőbb akaratoddá!
Lásd meg az igazságot az illúzió mögött!

 

2011-re, a Dusk megalakulása után 16 évvel sikerült megtalálni azt a formát ami a legjobban kifejezi azt a belső, minden mögött meghúzódó Sötétséget, ami a Sátán követése. 16 év Black Metal után egy Sötétebb, letisztultabb, tömören Sátánista zenei műfaj kialakítása céljából a Black Metal sablonok el lettek dobva. A múlt lezárásaképpen még egy kislemez lett rögzítve "Two Laws Of Satan" / "Sátán Két Intelme" címen, mely részben még tartalmaz Black Metal műfajra jellemző elemeket.
A Book Of Satan korszaka következik. A Dusk egyetlen és örökös célja a Sátánhoz való közelkerülés folyamatának leírása és megzenésítése. Egy olyan transz előidézése a zene által, amiben képesek vagyunk átlépni kapukat és képesek vagyunk olyan állapotba kerülni amelyben halljuk az Ő útmutatását Önmagához. A Dusk azt a sötét utat hivatott követni ami Ő hozzá vezet...

Az Ő suttogása a homályból lett leírva és zenébe foglalva.
Ő szól hozzád...csak meg kell hallanod a szavait a káoszban.
Ő szemet ad a látáshoz...fület a halláshoz....erőt a harchoz...csak kérned kell, tiszta szívből őszíntén... mindennél jobban. S, ha méltó vagy rá szólni fog hozzád.

"Szívem utolsó dobbanása, az ő suttogó hívása..."